Двигател на разходите за активност

Двигател на разходите за дейност е действие, което предизвиква възникването на разходи. Драйверът на разходите причинява променливи разходи. Може да има повече от един двигател на разходите за дейност, който инициира възникването на променлив разход. Когато управленският екип има задълбочени познания за двигателите на разходите за дейност, той може да вземе по-добри решения, които повишават рентабилността на организацията. Движителите на разходите за дейност не се изискват при формулирането на информация за финансово счетоводство. Вместо това те се използват в информационните системи за управление.

Примери за двигатели на разходите за дейност са преките часове на труда, използваните квадратни кадри, броят на поръчките за промяна на клиентите и броят на необходимите настройки на машината.