Депозити

Депозитите е сметка за текуща отговорност в главната книга, в която се съхранява размерът на средствата, платени от клиентите преди доставка на продукт или услуга. Тези средства са по същество първоначални вноски. Например, една компания може да изиска голям депозит от клиент, преди да започне работа по силно персонализиран продукт. В противен случай продавачът е изложен на риск от загуба, ако клиентът анулира поръчката си преди доставката. Когато плащането на клиента вместо това се третира като обезпечителен депозит, сметката може вместо това да бъде наречена обезпечителни депозити, за да се разграничи по-ясно естеството на задължението.