Дължими данъци върху заплатите

Задължителните данъци върху заплатите са сметка за задължения, която съдържа комбинираната сума от данъци върху заплатите, удържани от заплатите на служителите и частта от данъка върху заплатите на работодателя. Салдото по тази сметка се увеличава чрез добавяне на нови задължения и намалява чрез плащания, извършени към приложимите управляващи органи. По този начин сметката съдържа само неотпуснати данъци върху заплатите.

Тази сметка е класифицирана като текущо задължение, тъй като сумите в нея се дължат за по-малко от една година.