Съвпадение на целите

Съвпадението на целите е ситуация, при която хората на няколко нива на организация споделят една и съща цел. Добре обмисленият организационен дизайн причинява съответствие на целите и води до организация, която може да работи заедно, за да постигне стратегия.