Неизчистена проверка

Неизчистеният чек е чек, който все още не е платен от банката, в която е изтеглен. Такъв чек вече е записан от получателя и е представен на неговата банка. Има цикъл на изчистване, който след това трябва да бъде завършен, който продължава няколко дни. По време на клиринговия цикъл банката на получателя представя чека на банката на платеца, която след това препраща паричната сума, посочена в чека, на банката на получателя. По време на клиринговия цикъл получателят не използва паричните средства.

Подобни условия

Неизчистеният чек е известен също като неизплатен чек.