Определение на отчета за изпълнението

Доклад за изпълнението се отнася до резултата от дадена дейност или работата на дадено лице. Докладът може да сравнява действителните резултати с бюджет или стандарт, както и отклонението между двете цифри. Получателят на отчет за изпълнението се очаква да предприеме действия, когато има неблагоприятни отклонения. Примери за отчети за изпълнението са:

  • Служител получава годишен отчет за изпълнението, в който подробно описва своите дейности спрямо първоначалния си план за действие.

  • Мениджърът на проекта получава периодичен отчет за изпълнението, като отбелязва превишаване на разходите и времето към последния етап на проекта.

  • Градското правителство издава годишен доклад за изпълнението, показващ услугите, предоставяни от всеки от различните градски отдели.

Ключова част от отчета за изпълнението е базовата линия, от която се изчисляват отклоненията. Ако изходното ниво не е разумно, тогава всички резултати, получени от него, ще бъдат невалидни.