Оторизиран капиталов фонд

Разрешеният капиталов капитал е максималният брой акции, които корпорацията има законно право да издава. Това ограничение се отнася както за обикновените акции, така и за привилегированите акции. Броят на разрешените акции първоначално е определен в устава на компанията и може да бъде увеличен след това, ако мнозинството от акционерите одобрят промяната. Броят на разрешените акции обикновено се поддържа относително висок, така че ръководството има възможност да продаде допълнителни акции на инвеститорите в кратък срок.

Броят на разрешените акции се оповестява във финансовите отчети на компанията.