Определение за превишаване на разходите

Превишение на разходите е сумата, с която действителните разходи надвишават планираната сума. Превишаване на разходите може да възникне по следните причини:

  • Обхватът на проекта беше разширен по време на проекта без достатъчно увеличение на планираните разходи.

  • Първоначалната оценка на разходите беше погрешна.

  • Първоначалните планирани разходи бяха твърде ниски.

  • Екипът за управление на проекти беше неопитен.

  • Бизнесът не наблюдаваше адекватно действителните разходи.

  • Екипът на проекта имаше ниско ниво на производителност.

Превишаването на разходите е често срещано при мащабни проекти, като проекти за инфраструктура и информационни технологии.