Данък, платим от FICA

Данъкът, дължим от FICA, е размерът на неплатените социални осигуровки и данъци по Medicare, които даден бизнес дължи на федералното правителство. Тази сума е най-голямата част от всички данъци върху заплатите, дължими на правителството. Класифицира се като текущо задължение, тъй като се изплаща в рамките на няколко дни.