Заявление за кредит

Заявлението за кредит е стандартизиран формуляр, който клиент или кредитополучател използва, за да поиска кредит. Формулярът съдържа заявки за информация като:

  • Размерът на искания кредит

  • Идентификация на заявителя

  • Финансовото състояние на заявителя

  • Имената на кредитни референции

  • Стандартни общи условия

Формулярът за заявление за кредит се издава от доставчик или заемодател с цел стандартизиране на информацията, която използва за вземане на решения за кредит. Допълнителна информация може да се използва при вземане на решение за кредит, като кредитен отчет от агенция за кредитен рейтинг и информация, получена от предоставените от кандидата кредитни референции.

Въз основа на информацията в попълнена форма, кредитният анализатор може да избере да отпусне или откаже кредит или да наложи допълнителни условия, като лична гаранция или обезпечение. Предоставянето на кредит чрез онлайн формуляр е силно автоматизирано, така че целият процес може да отнеме само няколко минути.