Дейности на ниво партида

Дейностите на ниво партида са тези действия, свързани с определен клъстер от единици. Концепцията се използва най-често при разпределяне на режийни разходи за производствени или обслужващи дейности. Класически пример са разходите за създаване на производствен цикъл; след това тази цена се разпределя към единиците, произведени в резултат на тази настройка. Присвояването на разходи на ниво партида има за цел да свърже по-точно разходите с произведените единици, така че елементите след това да могат да определят цени, за да увеличат доходността и да избегнат загуба.