Неконтролируема цена

Неконтролируемата цена е разход, който не е в сферата на контрол на мениджъра. Разходите могат да бъдат контролирани на по-високо ниво на организацията, но не могат да бъдат контролирани от гледна точка на въпросното лице. Например мениджърът не може да променя собствената си заплата. Или мениджърът на отдел няма контрол върху наемната такса, която се разпределя на неговия отдел за използваните офис площи. Делът на неконтролируемите разходи в бюджета на мениджъра диктува степента, до която той може да повлияе на нивото на разходите на своя отдел.