Парична отговорност

Паричното задължение е фиксирано задължение за плащане. Размерът на това задължение не зависи от резултата от бъдещи събития. Примери за парични задължения са търговските задължения, дължимите банкноти и дължимите заплати. Във всеки случай размерът на задължението, което трябва да бъде платено, е ясно посочен съответно във фактура за доставчик, договор за заем и предложение за работа.