Теория на субектите

Теорията на субекта е концепцията, че транзакциите, свързани с бизнес, трябва да бъдат отделени от тези на неговите собственици. Само по този начин човек може да различи финансовите резултати и финансовото състояние на бизнеса. Според тази теория собствениците не носят отговорност за пасивите на организацията, така че активите им не трябва да се смесват с нея. Тази теория се разпада донякъде в случай на еднолично дружество, където собственикът е отговорен за задълженията на предприятието.