Лихвен процент

Лихвата за възнаграждение е законното притежание както върху повърхността, така и върху минералните права върху даден имот. Собственикът на такса може да избере да продаде правата върху повърхността, но да запази правата върху минералите - или обратно. Фирмата за петрол и газ обикновено не придобива лихва срещу възнаграждение. Вместо това той търси договори за лизинг със собственика на правата върху полезни изкопаеми, свързани с имот, които му позволяват да пробива кладенци и да произвежда нефт и газ. Тези договорености обикновено изискват от компанията да поеме разходите за сондажи и производство, докато собственикът на лихвата върху таксата получава или фиксирано плащане, или дял от полученото производство.