Приписан лихвен процент

Приписаният лихвен процент е прогнозен лихвен процент, използван вместо установения лихвен процент, свързан с дълг. Използва се импутивен лихвен процент, тъй като установеният лихвен процент не отразява точно пазарния лихвен процент или изобщо няма установен лихвен процент. Приписваната ставка се доближава до лихвата, използвана за бележка с независим кредитополучател и заемодател, и със сравними условия. Тази ситуация най-често възниква, когато средствата се дават назаем между свързани лица, при които изобщо не е начислен лихвен процент.

Целта на използването на вменен лихвен процент е да отразява по-точно компонентите на борсова сделка, така че получената номинална сума на бележка разумно да представя настоящата стойност на платеното възнаграждение.

Изборът на обоснован вменен лихвен процент е от голямо значение, тъй като неправилният лихвен процент, който се прилага за достатъчно голям и дългосрочен дълг, може да доведе до неточно ускоряване или отлагане на печалбата.