Оптимална цена

Оптималната цена е тази ценова точка, при която общата печалба на продавача се максимизира. Когато цената е твърде ниска, продавачът движи голям брой единици, но не печели възможно най-високата съвкупна печалба. Когато цената е твърде висока, продавачът премества твърде малко единици с висок марж на единица и по този начин постига по-малка стойност на общата печалба. Оптималната цена обикновено се намира чрез проби и грешки, за да се види коя ценова точка ще доведе до продадената идеална единица количество