Пазарно ценообразуване

Пазарното ценообразуване е актът на определяне на цени, които са тясно съобразени с текущите пазарни цени на подобни продукти. Ако бизнесът създава продукти, които се разграничават от тези на конкуренцията, тогава може да има място за определяне на цени, малко по-високи от пазарните, в зависимост от това как клиентите възприемат стойността на допълнителните разлики, предлагани от компанията. И обратно, ако продуктите на дадена компания имат нискокачествена или кодифицирана репутация сред клиентите, тогава може да се наложи да се определят ценови точки, малко по-ниски от пазарните, за да се продаде разумно количество стоки. Интелигентният дизайн на продукта ще включва специално функции с висока стойност, за да се увеличи цената, която може да бъде начислена.

Пазарът може да е готов да плати по-висока цена, когато стоките са въведени за първи път, и по-ниска цена по-късно, когато конкурентните стоки достигнат пазара или продуктът се счита за закъснял в жизнения си цикъл. Ако случаят е такъв, бизнесът може да определи цените си по-високи при въвеждането на продукта и в крайна сметка да намали своите ценови точки или да предложи отстъпки по-късно, тъй като пазарният интерес намалява.