Съкратен отчет за доходите

Съкратеният отчет за доходите намалява голяма част от нормалните подробности за отчета за доходите само до няколко реда. Обикновено това означава, че всички договорени покупки се обобщават в една единична позиция, докато себестойността на продадените стоки се появява като един ред, а всички оперативни разходи се появяват в друга позиция. Типичен формат за съкратен отчет за доходите е: