Баланс на книги

Салдо по книги е крайното салдо по сметка, което се появява в главната книга. Концепцията обикновено се използва по отношение на крайния касов баланс, който след това се сравнява с касовото салдо в месечното банково извлечение като част от банково съгласуване.

Салдото по книги и салдото в банките рядко са еднакви поради такива коригиращи елементи като неразплатени чекове, транзитни депозити и такси по банкови сметки.