Разходите за продажби

Разходите за продажби са натрупаната сума от всички разходи, използвани за създаване на продукт или услуга, които са били продадени. Разходите за продажби са ключова част от показателите за ефективност на дадена компания, тъй като тя измерва способността на дадено предприятие да проектира, произвежда и произвежда стоки на разумна цена. Терминът се използва най-често от търговците на дребно. Производителят е по-вероятно да използва термина цена на продадените стоки. Размерът на разходите за продажби се появява в горната част на отчета за доходите като изваждане от нетните продажби. Резултатът от това изчисление е брутният марж, спечелен от отчетното предприятие.

Различните разходи за продажби попадат в общите подкатегории пряк труд, директни материали и режийни разходи и може също така да се счита, че включват разходите за комисионни, свързани с продажба. Разходите за продажби се изчисляват като начален инвентар + покупки - краен инвентар. Например, една компания има на разположение 10 000 долара инвентар в началото на месеца, изразходва 25 000 долара за различни инвентарни предмети през месеца и има 8 000 долара инвентар в наличност в края на месеца. Каква беше цената на продажбите през месеца? Отговорът е: