Класифициран запас

Класифицираните акции са вид обикновени акции, които имат специални привилегии, като подобрени права на глас или права на дивидент. Може да има няколко типа класифицирани запаси, като запаси от клас A или клас B. Уставът и правилникът на корпорацията съдържат специфичните привилегии, предоставени на всеки вид акции. Когато присъства класифициран запас, се казва, че една компания има сложна капиталова структура.