Етажно планиране

Етажното планиране е метод за финансиране на покупки на запаси, при който заемодателят плаща за активи, поръчани от дистрибутор или търговец на дребно, и се изплаща от приходите от продажбата на тези артикули. Споразумението се използва най-често, когато участват големи активи, като автомобили или домакински уреди. Лицето в риск при тази договореност е заемодателят, който разчита на продажбата на базовите активи, за да бъде изплатен. Съответно заемодателят може да изиска следното:

  • Всички активи, придобити по споразумението за етажно планиране, да се продават на цена, която не е по-ниска от първоначалната цена на покупка.

  • Че инвентаризацията на активите на склад се отчита редовно и се съпоставя със записите на заемодателя.

  • Заемът да бъде изплатен наведнъж, ако има някакъв недостиг в броя на инвентара.

  • Заемът да бъде изплатен не по-късно от определена дата, като по този начин се избягва рискът от остаряване на продукта.

Етажното планиране може да бъде валидна опция, когато продавачът на стоките не може по друг начин да получи адекватно финансиране.