Резерв за извънредни ситуации

Резерв за непредвидени обстоятелства са неразпределените печалби, които са заделени, за да се предпазят от евентуални бъдещи загуби. Резерв за непредвидени обстоятелства е необходим в ситуации, когато бизнес понякога претърпява значителни загуби и се нуждае от резерви, за да компенсира тези загуби. Резервите за извънредни ситуации обикновено се използват от застрахователните компании. Чрез създаването на резерв за непредвидени обстоятелства съветът на директорите изпраща сигнал до акционерите, че резервираните средства не са на разположение за разпределение за тях като дивиденти.