Финансова информационна система

Финансовата информационна система е организиран подход за събиране и тълкуване на информация, която обикновено е компютъризирана. Добре управляваната финансова информационна система е от съществено значение за бизнеса, тъй като мениджърите се нуждаят от получената информация, за да вземат решения как да управляват организацията. Тази система може да се използва по много начини, включително следното:

  • Уверете се, че има достатъчно налични средства за плащане на задължения, тъй като те се дължат за плащане

  • Използвайте излишните средства за подходящи и разумно ликвидни инвестиции

  • Определете кои клиенти, продукти, продуктови линии и дъщерни дружества са най-и най-малко печеливши

  • Намерете зоните с тесни места в бизнеса

  • Определете максималния размер на средствата, които могат безопасно да бъдат разпределени на инвеститорите под формата на дивиденти

  • Определете максималното дългово натоварване, което организацията може да издържи

Съществуват редица начини за извличане на информация от финансова информационна система, включително структурирани отчети, които се изготвят редовно, анализи на съотношения, прогнози за пари и прогнози какво - ако. Модул за записване на отчети се използва за изграждане на по-често използваните отчети, докато по-рядко използваните данни се изтеглят чрез система за заявки.