Отчетна единица

Отчетна единица е оперативен сегмент на дадено предприятие и представлява нивото на отчитане, при което предприятието тества за обезценка.