Решения по специална поръчка

Решенията за специални поръчки включват ситуации, при които ръководството трябва да реши дали да приеме необичайни поръчки на клиенти. Тези поръчки обикновено изискват специална обработка или включват заявка за ниска цена. Крайната точка при работа със специални поръчки е дали фирмата може да генерира някаква сума на допълнителна печалба, като се съгласи да обработи поръчката. Когато вземате това решение, трябва да сравните допълнителната промяна в приходите на фирмата, спрямо която се компенсира допълнителната промяна в разходите. Трябва да се помисли и дали има достатъчно количество допълнителен производствен капацитет, който може да се използва за обработка на допълнителната поръчка.

Често срещан недостатък при решаването на решения за специални поръчки е да не се признае, че поръчката ще отнеме производствения капацитет от съществуващите поръчки, които генерират по-висока печалба, което води до нетен спад на общата печалба за бизнеса.