Адекватно разкриване

Адекватното оповестяване е концепцията, че пълният пакет от финансовите отчети на предприятието и придружаващите оповестявания трябва да предоставят цялата ключова информация, необходима на потребителите, за да разберат финансовото състояние на предприятието. Потребителите се нуждаят от адекватно ниво на разкриване, за да вземат добри решения по отношение на това дали да предоставят кредит или да инвестират в организация. Когато има неадекватно ниво на разкриване, това може да означава, че ръководството умишлено се опитва да заблуди инвестиционната общност.