Електронен обмен на данни

Електронният обмен на данни (EDI) е воденето на бизнес с помощта на стандартизирани формати на транзакции. Един търговски партньор създава транзакция в стандартен формат и я изпраща в електронна пощенска кутия, от която друг търговски партньор изтегля информацията за собствена употреба. В идеалния случай тези транзакции се създават автоматично и се четат съответно от изпращащата и получаващата организации. Резултатът е безхартиен обмен на информация с висока скорост, тъй като няма време за транзит между двете страни. Транзакциите, които най-често се използват в EDI система, са поръчки за покупка и фактури. Тези системи се използват предимно от по-големи организации, тъй като те са по-способни да си позволят инсталирането и интегрирането на EDI система в техните вътрешни системи.