Специален приходен фонд

Специален приходен фонд е фонд, използван в рамките на държавно образувание за отчитане на приходите от определени източници на приходи, за които използването на фонда е ограничено. Примери за специални фондове за приходи са тези, използвани за финансиране на паркове, библиотеки, училища и управление на отпадъчните води. Използването на специален фонд за приходи улеснява проследяването на паричните потоци и изходящи потоци, свързани със специални дейности.