Пропорция

Пропорцията означава да се присвои нещо, като се използва логическа основа на разпределение. Концепцията обикновено се използва в счетоводството. Например, сметката за комунални услуги се разпределя на всеки отдел във фирма, въз основа на броя на служителите във всеки един. Или разходите за застраховка „Гражданска отговорност“ се разпределят спрямо всички продуктови линии на организацията въз основа на техните продажби.