Календарна година

Календарната година е дванадесетмесечен период, който започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Календарната година е основата за множество данъчни декларации. Това обикновено е фискалната година по подразбиране за субекти, които не са установили различен период от време за своите фискални години.

Календарната година съдържа 365 или 366 дни, в зависимост от това дали е високосна.