Плащане по сметка

Плащане по сметка се извършва, когато плащането е получено от клиент и няма обозначение с плащането, по отношение на това коя фактура се плаща. Продавачът записва плащането във висяща сметка, като същевременно депозира чека и поддържа цялата получена информация за плащането във файл. Съдържанието на чакащия акаунт по-късно се изследва и изчиства, тъй като повече информация се получава от клиентите. Плащането по сметка може да се отнася и до авансово плащане, което получателят след това прилага към следващите фактури, докато се генерират.