Дефиниция на превантивно право

Превантивно право е правото на съществуващите акционери да запазят дела си на собственост върху дадена компания. Те правят това, като придобиват пропорционалния им дял от всички допълнителни емисии на акции от фирмата. Това право гарантира, че акционерният дял не се разрежда чрез издаване на повече акции. Преимуществените права не се предоставят непременно на всички акционери. Обикновено това право се предоставя на конкретни акционери, обикновено тези, които са били първоначални инвеститори или основатели на бизнес. Собствениците на мнозинство също могат да настояват за това право, за да могат да запазят контрол върху дадено предприятие.

Например, акционер има 1000 акции в компания, която в момента има 5000 акции в обращение. Към този момент акционерът притежава 20% от бизнеса. Компанията иска да продаде още 5000 акции, за да набере средства. Ако акционерът иска да запази същата пропорционална собственост върху бизнеса, той трябва да купи 1000 от тези допълнителни акции.

Съществуването на преимуществено право не изисква съществуващ акционер да закупи допълнителни акции. Акционерът може да избере да не упражнява правото, като в този случай акциите се продават на други страни и делът на собствеността на съществуващия акционер в бизнеса намалява.