Изходна стойност

Изходната стойност е приходите, ако даден актив или бизнес трябва да бъдат продадени. Тази прогнозна сума се счита за най-надеждна, ако приходите са получени от независима трета страна в сделката на една ръка разстояние, когато продажбата не се ускорява.