Обещание за плащане на споразумение

Споразумението за обещание за плащане е запис на заповед. Той описва подробно размера на непогасения дълг, условията, при които парите ще бъдат изплатени, лихвения процент и какво ще се случи, ако парите не бъдат изплатени своевременно. Този тип споразумение се използва, когато клиент не е платил сума, която е била предоставена на търговски кредит, и кредиторът сега настоява за официално споразумение за кредитиране, за да се подобрят шансовете за изплащане. Може да се използва и с физически лица, така че продавачът да има преференциален дълг, който е по-стар от другите продавачи, които са предоставили търговски кредит само на лице. Споразумения за обещание за плащане може да са необходими за заеми до заплата, заеми за автомобили и ипотеки.