Разходи за поддръжка

Разходите за подкрепа са тези разходи, които не са направени пряко в производствения процес, но са необходими за поддържане на производствените операции. Примери за разходи за поддръжка са разходите в отделите за осигуряване на качеството и обществени поръчки. Тези разходи не се променят пряко в зависимост от промените в обема на единицата.