Член на партньорството

Членовете на партньорството са включени в официално споразумение между участниците в стопанския субект, които искат да комбинират своя капитал и труд. Статиите могат да засегнат редица проблеми, като например:

  • Размерът на капиталовите вноски, които трябва да направи всяка страна

  • Обстоятелствата, при които аргументите могат да бъдат представени на арбитраж

  • Обстоятелствата, при които партньорите могат да бъдат експулсирани

  • Обстоятелствата, при които партньорските интереси могат да бъдат продадени или прехвърлени

  • Задълженията, възложени на всеки партньор

  • Основното място на дейност на партньорството

  • Името на стопанския субект

  • Съотношението на печалбите и загубите, които трябва да бъдат разпределени за всеки партньор