Изтекла цена

Разходът с изтекъл срок е разход, който е признат за разход. Това се случва, когато дадено предприятие напълно изразходва или получи изгода от разходи (понякога води до генериране на приходи). Разходът с изтекъл срок може също да се тълкува като обща загуба в стойността на даден актив. Разход, за който част все още се записва като актив и част е призната като разход, може да се счита за частично изтекъл разход.

Например, една компания харчи 10 000 долара за придобиване на продуктови каталози, които записва като предплатени разходи през януари. Той раздава каталозите по време на търговско изложение през март, след което начислява 10 000 долара за маркетинг. 10 000 долара се превръщат в изтекъл разход през март.

Като друг пример, компания плаща 100 долара за офис консумативи през юни. Въпреки че доставките може да не се използват в продължение на няколко месеца, не си струва времето на счетоводителите да признаят толкова малки разходи за няколко отчетни периода. Вместо това, $ 100 се начисляват върху разходи, както са направени, което означава, че те са изтекли разходи през юни.