Ретроспективно приложение

Ретроспективно приложение е прилагането на нов счетоводен принцип, сякаш този принцип винаги е бил прилаган. Концепцията се използва, когато се представят финансовите отчети за множество периоди. С ретроспективното прилагане на счетоводните принципи информацията в многопериодните финансови отчети е по-сравнима.