Дейности, поддържащи организацията

Дейностите, поддържащи организацията, са тези действия, предприети за поддържане на операциите на даден бизнес. Например, една компания трябва да плаща данъци върху имуществото, комунални услуги и застраховки, независимо от това какво прави, за да произвежда стоки за продажба или да предоставя услуги на клиенти. Дейностите, поддържащи организацията, обикновено не се различават в зависимост от нивото на дейност и затова е по-вероятно да бъдат класифицирани като постоянни разходи.