Спомагателни дейности

Спомагателни дейности са тези действия, предприети от организация с нестопанска цел, различни от програмните услуги. Спомагателните дейности обикновено включват дейности по набиране на средства, управленски и общи дейности и дейности за развитие на членството. Донорите предпочитат да видят ниско съотношение на подпомагащи дейности към програмни услуги, което показва, че по-голямата част от даренията им се използват за постигане на основната цел на организацията.