Диференциални приходи

Диференциалните приходи са разликата в продажбите, която ще бъде генерирана от два различни начина на действие. Концепцията обикновено се използва, когато се оценява коя от две (или повече) инвестиции да се направи в бизнес. Например, мениджър се замисля дали да инвестира в нова продуктова линия, която ще генерира 1 000 000 щатски долара нови продажби, или ще увеличи маркетинга на съществуваща продуктова линия, което ще увеличи продажбите му със 700 000 долара. Различните приходи между двете алтернативи са 300 000 долара.

Заблудата при използването на концепцията за диференцирани приходи е, че тя не обръща внимание на диференциалната печалба или паричните потоци, генерирани от различните решения. Печалбите или паричните потоци са много по-важни от приходите, тъй като те допринасят за финансовото здраве на бизнеса.