Съотношение книга-фактура

Съотношението книга-фактура сравнява сумата на получените нови поръчки с количеството стоки и услуги, фактурирани за период на измерване. Когато това съотношение се разширява (съотношението е по-голямо от 1), това показва, че организацията е в състояние да замени изоставането на своите поръчки с нови поръчки. И обратно, когато това съотношение намалява (съотношението е по-малко от 1), това е силен индикатор за предстоящи проблеми, тъй като сега бизнесът е изправен пред перспектива изобщо да няма изоставане, което ще доведе до бърз спад в отчетени продажби. Например, бизнес генерира 1 милион долара нови поръчки за един месец, като в същото време таксува на своите клиенти 800 000 долара за същия период. Това води до съотношение между книги и фактури от 1,25, което се изчислява, както следва:

$ 1 000 000 ÷ 800 000 $ = 1,25 съотношение книга-фактура

Съотношението е особено важно в отрасли, където търсенето на клиенти е нестабилно, тъй като ръководството трябва да разбере кога да започне да намалява капацитета, за да отговори на намаляващите нива на търсене. Съотношението се използва и от инвеститорите, тъй като високото съотношение показва, че организацията има стабилен бизнес модел, който привлича клиенти, и затова е достоен за инвестиция. И обратно, намаляващото съотношение (особено през редица отчетни периоди) е индикатор за възможен фалит.

Съотношението може да се използва и като водещ показател за промените в икономическите условия. Например, ако съотношението намалява в автомобилната индустрия, това е силен индикатор, че икономиката се преобръща в рецесия.