Одит

Одитът е проверка на счетоводните записи на предприятието, както и физическата проверка на неговите активи. Ако се извършва от дипломиран експерт-счетоводител (CPA), CPA може да изрази становище относно справедливостта на финансовите отчети на предприятието. След това това становище се издава заедно с финансовите отчети на инвестиционната общност.

Вътрешният одит може да разгледа широк спектър от въпроси, като спазването на корпоративните политики от страна на служителите. Одитът за съответствие обикновено разглежда спазването от страна на предприятието на правилата и разпоредбите на държавната агенция.