Изпълнителни разходи

Изпълнителни разходи са всички разходи, които не са включени в минималните текущи плащания, свързани с лизинг. Лизингополучателят възстановява на лизингодателя всички изпълнителни разходи, направени от лизингодателя. Примери за изпълнителни разходи са данъци върху имуществото, застраховки и разходи за поддръжка.