Счетоводен стандарт

Счетоводен стандарт е документ, издаден от орган за определяне на правила, в който се посочва начинът, по който счетоводните транзакции трябва да се записват и отчитат. Субектите, които най-често издават счетоводни стандарти, са Съветът за финансови счетоводни стандарти (FASB) и Съветът за международни счетоводни стандарти (IASB). Когато дадена организация следва счетоводни стандарти, нейните финансови отчети могат да бъдат одитирани от външен одитор, което е стандартно изискване за заемодателите, кредиторите и инвеститорите.

Счетоводните стандарти обхващат широк спектър от теми, включително следното:

  • Основни принципи

  • Презентация

  • Активи

  • Задължения

  • Капитал

  • Приходи

  • Разходи

  • Широки транзакции

  • Специфично за индустрията