Условен наем

Условен наем е плащане под наем, което варира в зависимост от бъдещия размер на конкретен фактор, който не е свързан с времето. Условният наем обикновено се основава на бъдещия наем или печалбите на наемателя. Това не е фиксирано плащане за наем, както е най-често случаят с договореностите за наем.