Оценяване отгоре надолу

Оценката отгоре надолу се случва, когато ръководството на компанията налага разходи и / или продължителност на даден проект, обикновено без подробен анализ на разходите. Процесът на оценка се извлича от мненията на група опитни мениджъри, евентуално допълнени от външни експерти. Тези оценки обикновено са неточни, тъй като няма подробен анализ в тяхна подкрепа. Вместо това те се извличат от общи съотношения, като например средната цена на квадратен фут, която фирмата е изпитвала в миналото. Или оценки могат да бъдат копирани напред от действителната информация от подобни проекти, които компанията е завършила в миналото, като се коригират за всякакви уникални аспекти на разглеждания проект.

По-добрият подход е оценка отдолу нагоре, която използва внимателен анализ на проект на ниво работен пакет, направен от хората с най-голям опит във връзка с проекта.

Въпреки неточността си, оценката отгоре надолу често се използва, обикновено в началото на проекта, когато детайлите все още се изследват. С течение на времето по-подробните оценки отдолу-нагоре след това заменят първоначалната оценка отгоре-надолу.