Скорост на реализация

Коефициентът на реализация е съотношението на фактурируемите часове при стандартни тарифи за таксуване към сумата, която действително се таксува на клиенти. Например стандартната тарифа на адвокат е $ 300 / час и тя работи 140 платени часа за един месец. По този начин месечното й таксуване по стандартния й курс е 42 000 щатски долара. Партньорът обаче таксува само $ 40 000, което представлява процент на реализация от 95,2% (изчислено като фактуриране от $ 40 000, разделено на $ 42 000 при стандартни цени).

Ниският процент на реализация пряко и отрицателно влияе върху рентабилността на фирмата, тъй като приходите й са намалени. Ниският процент на реализация може да бъде причинен от следните фактори:

  • Младшите служители са по-малко ефективни, така че по-малко от часовете им се таксуват.
  • Клиентите налагат натиск да поддържат общите сметки ниски.
  • Има недоразумение по отношение на обхвата на работата, която трябва да се извърши.

Степента на реализация може да се отчита от отделен човек, партньор, офис или практическа група.